https://www.facebook.com/vanphongphanantri/about/

Giấy ghi chú, note ghi chú nhắc việc

Giấy Note ghi chú

Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi. Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.

Có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.

Chất lượng đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.

Xếp theo:
Giấy Note 3x3 Double A 76 x 76 mm - Màu Vàng
Giấy Note 3x3 Double A 76 x 76 mm
25,000 đ
18,000 đ
-28%
Giấy Note 3x2 Double A 76 x 51 mm - Màu Vàng
Giấy Note Double A 76 x 51 mm
18,000 đ
15,000 đ
-17%
Giấy Note 3x4 Double A 76 x 102 mm - Màu Vàng
Giấy Note 3x4 Double A 76 x 102 mm
28,000 đ
20,000 đ
-29%
Giấy Note vàng 3×2 Pronoti
Giấy Note vàng 3×2 Pronoti
8,000 đ
7,000 đ
-13%
Giấy Note vàng 3×3 Pronoti 76x76mm
Giấy Note vàng 3×3 Pronoti
13,000 đ
12,000 đ
-8%
Giấy Note vàng 2x1,5 Pronoti
Giấy Note vàng 3×2 Pronoti
5,000 đ
4,500 đ
-10%
Giấy Note vàng 3×4 Pronoti 76x102mm
Giấy Note vàng 3×4 Pronoti
15,000 đ
13,500 đ
-10%
Giấy Note vàng 3×5 Pronoti 76x127mm*
Giấy Note vàng 3×5 Pronoti
18,000 đ
15,000 đ
-17%
Giấy Sticky Note 3×3 Deli 76x76mm
Giấy Note vàng 3×3 Deli
18,000 đ
17,000 đ
-6%
Giấy Sticky Note 3×4 Deli 76*101mm
Giấy Note vàng 3×4 Deli
23,000 đ
21,500 đ
-7%
Giấy Sticky Note 3×5 Deli 76*127mm
Giấy Note vàng 3×5 Deli
28,000 đ
26,000 đ
-7%
Giấy Sticky Note 3×2 Deli 76x51mm
Giấy Note vàng 3×2 Deli
15,000 đ
14,000 đ
-7%
Phân Trang nhựa 5 Màu Mũi Tên Double A
Phân Trang nhựa 5 Màu Mũi Tên Double A
25,000 đ
18,000 đ
-28%
Phân Trang nhựa 5 Màu Mũi Tên Pronoti
Phân Trang nhựa 5 Màu Mũi Tên Pronoti
18,000 đ
17,000 đ
-6%
Phân Trang giấy 5 Màu Pronoti
Phân Trang giấy 5 Màu Pronoti
17,000 đ
16,000 đ
-6%
Phân Trang giấy 4 Màu Pronoti*
Phân Trang giấy 4 Màu Pronoti
18,000 đ
17,000 đ
-6%
0935133362 - 0243.993.4108 - 0935.133.362