https://www.facebook.com/vanphongphanantri/about/

Cặp file tài liệu

Xếp theo:
File còng bật, file càng cua 5cm, 7cm, 9cm
File còng bật, file càng cua 5cm
0 đ
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
Đục lỗ, Bấm lỗ
Đục lỗ, Bấm lỗ
0 đ
File hộp gấp A4 5cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25 cm
File hộp gấp A4 5cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25 cm
0 đ
File hộp gấp A4 7cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 7cm
48,000 đ
45,000 đ
-6%
Cặp hôp dây giấy A4 5cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
file càng cua 5cm kokuyo
File còng bật, file càng cua 5cm
0 đ
Cặp 3 dây giấy 7cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
File còng bật, file càng cua 7cm kokuyo
File còng bật, file càng cua 5cm
0 đ
File còng bật, file càng cua 9cm kokuyo
File còng bật, file càng cua 5cm
0 đ
Cặp 3 dây giấy 10 cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
Cặp 3 dây giấy 15 cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
Cặp 3 dây giấy  20 cm
Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
0 đ
File hộp gấp A4 5cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 5cm
45,000 đ
42,500 đ
-6%
File hộp gấp A4 10cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 10cm
52,000 đ
50,000 đ
-4%
File hộp gấp A4 15cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 15cm
65,000 đ
63,000 đ
-3%
File hộp gấp A4 20cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 20cm
72,000 đ
70,000 đ
-3%
File hộp gấp A4 25cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 25cm
78,000 đ
76,000 đ
-3%
File hộp gấp A4 30cm
File hộp gấp đựng tài liệu A4 30cm
85,000 đ
83,000 đ
-2%
0935133362 - 0243.993.4108 - 0935.133.362