Dụng cục văn phòng

 • Gọt chì, chuốt chì
  Gọt chì, chuốt chì
 • Xếp theo:
  File còng bật, file càng cua 5cm, 7cm, 9cm
  File còng bật, file càng cua 5cm
  0 đ
  Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
  Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
  0 đ
  Quần áo phòng dịch phẫu thuật đã kiểm định ISO (7 món)
  Quần áo phòng dịch phẫu thuật đã kiểm định ISO (7 món)
  0 đ
  Giấy in A5 DoubleA 70/90
  Giấy in A5 DoubleA
  36,000 đ
  giấy in A4 70 gsm DoubleA
  GINA4 DB
  78,000 đ
  75,000 đ
  -4%
  Giấy in A4 bãi bằng 70/90 gsm
  Giấy in A4 bãi bằng 70/90 gsm
  0 đ
  Giấy in A4 bãi bằng 70/84 gsm*
  Giấy in A4 bãi bằng 70/84 gsm*
  0 đ
  Giấy in A4 bãi bằng 60/90 gsm**
  Giấy in A4 bãi bằng 60/90 gsm**
  0 đ
  Giấy in A5 bãi bằng 70/90 gsm*
  Giấy in A5 bãi bằng 70/90 gsm
  0 đ
  GIẤY A4 CLEVER UP ĐL 80/90GSM
  GIẤY A4 CLEVER UP ĐL 80/90GSM
  0 đ
  Bấm ghim, dập ghim 10
  Bấm ghim, dập ghim 10
  0 đ
  Đục lỗ, Bấm lỗ
  Đục lỗ, Bấm lỗ
  0 đ
  File hộp gấp A4 5cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25 cm
  File hộp gấp A4 5cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25 cm
  0 đ
  Hồ dán giấy G-08
  Hồ dán giấy G-08
  5,000 đ
  4,500 đ
  -10%
  Giấy in A3 IKPlus 70gsm
  Giấy in A3 IKPlus 70gsm
  140,000 đ
  Bao tải dứa
  Bao tải dứa
  0 đ
  0935133362 - 0243.993.4108 - 0935.133.362