<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9831954661840409" crossorigin="anonymous"></script>

Dụng cục văn phòng

 • Gọt chì, chuốt chì
  Gọt chì, chuốt chì
 • Xếp theo:
  File còng bật, file càng cua 5cm, 7cm, 9cm
  File còng bật, file càng cua 5cm
  0 đ
  Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
  Cặp 3 dây giấy 5cm, 7cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm
  0 đ
  Đạn ghim 10
  Đạn ghim 10, đinh ghim 10
  5,000 đ
  Quần áo phòng dịch phẫu thuật đã kiểm định ISO (7 món)
  Quần áo phòng dịch phẫu thuật đã kiểm định ISO (7 món)
  0 đ
  Giấy in A5 DoubleA 70/90
  Giấy in A5 DoubleA
  36,000 đ
  giấy in A4 70 gsm DoubleA
  GINA4 DB
  78,000 đ
  75,000 đ
  -4%
  Giấy in A4 bãi bằng 70/90 gsm
  Giấy in A4 bãi bằng 70/90 gsm
  0 đ
  Giấy in A4 bãi bằng 70/84 gsm*
  Giấy in A4 bãi bằng 70/84 gsm*
  0 đ
  Giấy in A4 bãi bằng 60/90 gsm**
  Giấy in A4 bãi bằng 60/90 gsm**
  0 đ
  Giấy in A5 bãi bằng 70/90 gsm*
  Giấy in A5 bãi bằng 70/90 gsm
  0 đ
  GIẤY A4 CLEVER UP ĐL 80/90GSM
  GIẤY A4 CLEVER UP ĐL 80/90GSM
  0 đ
  Đạn ghim 23/8
  Đạn ghim 23/8, kim bấm 23/8
  15,000 đ
  Đạn ghim 23/10
  Đạn ghim 23/10, kim bấm 23/10
  18,000 đ
  Đạn ghim 23/13
  Đạn ghim 23/13, kim bấm 23/13
  22,000 đ
  Đạn ghim 23/15
  Đạn ghim 23/15, kim bấm 23/15
  25,000 đ
  Đạn ghim 23/17
  Đạn ghim 23/17, kim bấm 23/17
  28,000 đ
  Đạn ghim 23/20
  Đạn ghim 23/20, kim bấm 23/20
  32,000 đ
  Đạn ghim 23/23
  Đạn ghim 23/23, kim bấm 23/23
  35,000 đ
  0935133362 - 0243.993.4108 - 0935.133.362